سال نو مبارک

سال نو مبارک

مثل لحظه ای كه باغ, در ترنم ترانه شكوفا میشود, غرق در شكوفه میشود روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شكوفـه باد. سال نـو مبارك

زبان آموزان
مدرسین

 

ورود مدرسین به سیستم آزمونهاپیشنهادات و انتقادات

ثبت پیشنهاد و انتقاد

پیگیری پیشنهادات و انتقاداتمدیران مراکز

 

ورود به سیستم تعیین سطح

ورود به سیستم هرمس كارت

ورود به سیستم نظرسنجی      


 تعیین سطح

ورود به سیستم تعیین سطحجذب مدرس

راهنمای جذب مدرس

پیگیری وضعیت داوطلبهرمس کارت

ثبت نام آنلاین هرمس كارت

ورود به سیستم هرمس كارت وپیگیری وضعیت