درباره ما


هرمس نام ادریس پیامبر (ع) است. وی كه پادشاهی و حكمت را توامان داشته، عالم علم اعداد، طب و كیمیا نیز بوده است. در اسطوره های یونان هرمس را پیام رسان ایزدان نام نهاده و او را مأمور الهی حامی قهرمانان می پنداشتند.

… و اینك هرمس؛
مؤسسه ی هرمس از سال 1386 خورشیدی فعالیت مطالعاتی خود را در زمینه ی بررسی و گسترش روش های جدید آموزش زبان آغاز نمود و اكنون در سال 1393 با تكیه بر منابع انسانی و علمی كارآمد، گامی اساسی در زمینه ی آموزش زبان های خارجی برداشته است.
 هرمس می كوشد در كنار انجام وظایف خود در راستای نیل به استانداردهای آموزشی مدون شده، توجهی ویژه، دقیق و مسئولانه نیز در قبال مدرسین و زبان آموزان مبذول دارد؛ از این رو با تدوین نظامی جامع در اين خصوص  اهداف زیر را دنبال می كند:
1 – افزایش سطح دانش علمی و آموزشی مدرسان زبان های خارجی؛
2 – ایجاد راهكارهای اجرایی برای اخذ مدارك بین المللی و تدریس زبان های خارجی؛
3 – كمك به سیستم های آموزشی كوچك و نوپا در حوزه ی زبان های خارجی برای ارائه ی خدمات كیفی و كمی به زبان آموزان؛
4 – ایجاد جایزه ی ملی مدرس نمونه ی زبان با معیارهای علمی و آموزشی برای ایجاد انگیزه ی رشد و تعالی.

هرمس لذت فراگیری را با ایجاد محیطی مطبوع و دلپذیر بیاد ماندنی كرده و با بهره گیری از روش های شورانگیز سطح فراگیری را افزایش داده است .آنچه امروز هرمس را از سایر همكاران خود متمایز ساخته، داشتن نگاه علمی و مدیریتی به فرایندهای مرتبط با زبان آموزی است. براین اساس هرمس در كنار برقراری سیستم های مدیریت كیفیت تحت استانداردهای بین المللی، مدیرت دانش در سطح مدرسین و زبان آموزان را نیز به عنوان مزیتی رقابتی و ماندگار برای سازمان در نظر گرفته است. بدون ترديد تجربه ی بودنِ با هرمس به يكي از زيباترين خاطرات زندگي شما بدل خواهد شد. تا رسيدن به اوج قله ی موفقيت در كنارتان خواهيم بود
.