و خدا تو را شاكریم كه یك ماه میهمان و این اجازه را به ما دادی تا سحرها عاشقانه با تو سخن بگوییم و درد دلمان را با تو بگوییم و اكنون روز اول شوال را بر ما عید گرداندی.

عید بر همراهان هرمسی مبارك. 

نمایندگی جدید هرمس در شهرستان دامغان به خانواده هرمس پیوست.