جذب نیروی انسانی

 

برای همكاری با هرمس می توانید فرم جذب نیروی انسانی را تكمیل و به آدرس ایمیل office@hermes.ir ارسال نمایید. واحد منابع انسانی پس از وصول فرم مورد نظر و بررسی اطلاعات، بسته به درخواست متقاضیان اقدام خواهد كرد.