اخذ نمایندگی

 

هرمس همواره در نظر داشته تا بر اساس اصول و استانداردهای سازمانی خود  به توسعه نظام مند و سازمان یافته ادامه دهد و دامنه خدمت رسانی را به اقصی نقاط كشور گسترده كند. از این رو متقاضیان دریافت نمایندگی می توانند  فرم درخواست نمایندگی را پرینت گرفته ، با خودكار تمامی قسمت های فرم را تكمیل كنند سپس اسكن فرم تكمیل شده را به آدرس  office@hermes.ir ارسال نمایند. پس از بررسی فرم های واصله توسط واحد توسعه، در اسرع وقت بسته به درخواست متقاضیان اقدام خواهد شد.